tour

tour

The Catholicoi touring Stepanakert (Photo: armenianchurch.org)