(L to R) Zaven Khanjian, Doreen Bilezikian and Dr. Nazareth Darakjian