‘We have no right to lose this war,’ said Hovhannisyan (Photo:Tamar Kanarian)