Sheriff Koutoujian addressing the crowd (Photo: Rupen Janbazian)