Freedom fighters hold the Armenian Revolutionary Federation (ARF) flag after the liberation of Shushi on May 9, 1992 (Photo: Hakob Poghosyan)

1 Comment

  1. Հրաշալի տղաք,
    Սփոփիչ յաղթանակ:
    Երանի բոլոր անոնց որոնք ապրեցան Ղազանչելոցի մօտ այդ եղելութիւնը:
    Յաւերժ երախտապարտ եմ յաղթական տղոց:

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*