6

6

Toasting to ‘Women of 1915’ (Photo: ZENPROIMAGE)